Gaby Scholder

Gaby Scholder

Lijsttrekker VVD Nuenen c.a.

NUENEN : 20

Wij nodigen u uit te gaan stemmen!

U bepaalt 21 maart a.s. met uw stem hoe de nieuwe Nuenense gemeenteraad en het college eruit gaan zien na de verkiezingen.

Wat betekent een stem op de VVD Nuenen?
Op onze website www.vvdnuenen.nl kunt u ons verkiezingsprogramma lezen.

Een paar van onze speerpunten noemen we hier:
– Behoud van de Nuenense identiteit op weg naar de fusie met Eindhoven en daarna
– Een prettige, veilige leefomgeving voor jong en oud
– Zorg op maat minimaal op het huidige niveau
– Behoud van culturele voorzieningen en toegankelijke breedtesport
– Geen lastenverzwaring
– Goede bereikbaarheid van en naar Nuenen c.a. voor inwoners, bedrijven en ondernemers
– Een goed toegankelijk centrum
– Doorgaand verkeer uit de bebouwde kom houden

Maar wat uw stem op de VVD Nuenen bijzonder maakt is, dat u stemt op een partij die sterk aanwezig is, zowel in Eindhoven, de regio, de Provincie als in den Haag.
Dat betekent dat we aan de onderhandelingstafel zitten als het gaat om het maken van afspraken die voor Nuenen c.a. echt belangrijk zijn. Over het fusieproces met Eindhoven en over de bereikbaarheidsagenda voor Nuenen c.a.

VVD’ers zijn doeners. Kies voor DOEN.

Stem VVD – Lijst 4
Voor ons Nuenen c.a.