Persbericht : Fractie VVD Nuenen c.a.

10.07.2018

Zienswijze VVD Nuenen c.a. op het door de provincie vastgestelde herindelingsontwerp

De fractie van de VVD Nuenen maakt graag gebruik van de door de provincie u geboden gelegenheid om een zienswijze in te dienen op het door hun vastgestelde herindelingsontwerp.

Een zienswijze van de gemeenteraad moet een nuchter afgewogen stuk zijn, waarin conform de feitelijke situatie binnen de Raad van Nuenen zowel aan de voors als aan de tegens wordt recht gedaan en deze feitelijk en genuanceerd worden weergegeven. De concept zienswijze van de Nuenense gemeenteraad is een zienswijze van de coalitie. Daarin is de zienswijze van de VVD fractie op het herindelingsontwerp niet meegenomen. Daarom kiezen wij ervoor onze eigen zienswijze in te dienen.
De Fractie van de VVD laat zich in haar opvattingen over de voorgenomen samenvoeging van de gemeente Nuenen met Eindhoven vooral leiden door het resultaat, dat door die fusie voor het huidige Nuenen c.a. en zijn bewoners, in de nabije toekomst per saldo, verwacht mag worden. Dat wil zeggen, dat we ons nadrukkelijk niet laten leiden door de al dan niet terechte, dan wel onterechte opvattingen en gevoelens, zowel rationele als emotionele, over het fusieproces als zodanig, de oorzaak en aanleiding ervan.

Klik op de onderstaande link om de zienswijze te lezen.